Waarom Karel zich vrijwillig inzet
voor/bij/met de netwerkbibliotheek
In dit longread geeft Cubiss je een kijkje in het dagboek van de 63-jarige Karel Smit. Karel is directeur / eigenaar van een kleinschalig technisch productiebedrijf in de gemeente Broekwijk*. Zijn zoon Karel jr. (29 jaar) is al enkele jaren werkzaam in het bedrijf en zal het in de toekomst overnemen.

De zaken gaan goed, maar Karel loopt helaas tegen een praktisch en groeiend probleem aan: hij kan onvoldoende goedgeschoolde technisch medewerkers vinden. Hij beseft dat dit probleem niet alleen zijn onderneming raakt, maar dat het een breed maatschappelijk probleem betreft. Om de toekomst van zijn onderneming en dus ook de toekomst van zijn zoon in het bedrijf te kunnen borgen, besluit hij werk te maken van het issue.

We delen in dit longread Karel’s ervaringen en laten zien welke rol de netwerkbibliotheek – ook wel community library – daarbij speelt. Diverse vragen passeren de revue. Hoe kan de bibliotheek zich profileren als maatschappelijk partner? Hoe kan een bibliotheek anticiperen op initiatieven van ondernemende burgers zoals Karel? Wat
Wat de community library inhoudt, lichten we uiteraard nog nader toe
is hun motivatie om zich vrijwillig in te zetten? Welke tips heeft Cubiss om het samenspel tussen betaalde en vrijwillige inzet te optimaliseren?

Cubiss deelt haar visie, om bibliotheken te helpen in het denkproces rond de waarde en het belang van vrijwillige inzet. Zodat een goede samenwerking met participerende burgers bijdraagt aan innovatie en de verdere vorming van de community library. In dit longread schetsen we een ‘ideaalbeeld’ – naar het gedachtengoed van bibliotheekinnovator David Lankes. Vandaar dat het verhaal zich afspeelt in 2023... we hopen je als lezer te inspireren. Er wordt nu ontzettend hard aan gewerkt om de bibliotheek te transformeren richting community library; wie weet zal het over 5 jaar realiteit zijn?

* Plaats- en persoonnamen zijn gefingeerd, evenals het dagboek van Karel. Las je eerder de longread ‘Vrijwilliger en beroepskracht samen in the spotlight’ (Cubiss, 2016), dan kom je in dit longread ‘oude bekenden’ tegen.
Karel is geboren in 1960, nu dus 63 jaar jong. Hij is getrouwd met Anneloes en vader van Karel jr. (29 jaar). Karel jr. is single en woont in Langmeren, een stad met zo’n 400.000 inwoners. Karel en Anneloes wonen in het nabijgelegen Broekwijk, waar ook het technische productiebedrijf van Karel is gevestigd. Het bedrijf – dat ooit begon als producent van kabels – ontwikkelt en produceert onderdelen voor vaste én draadloze laadpunten voor elektrische auto’s. Deze markt is de afgelopen jaren explosief gestegen. In 2018 telde Nederland 16 oplaadpunten per 10.000 inwoners, inmiddels is dat aantal verveelvoudigd, aangezien 85% van de nieuw verkochte auto’s een stekker heeft1. Het bedrijf bestaat al bijna 30 jaar; Karel richtte de onderneming op zijn 34e op. Hij bouwde het gestaag uit, er werken momenteel zo’n 20 mensen.

Karel is naast ondernemer en familiemens een politiek geëngageerd en ook een belezen man; zijn digitale boekenkast telt duizenden titels. Hij schrijft bovendien graag. Zijn grote wens is om een roman te schrijven. Fictie, een biografie: hij is er nog niet uit, maar zijn boek zal er komen. Al meer dan vijftien jaar schrijft Karel online wat hem inspireert, verwondert en bezighoudt in het leven van alledag en in het grote geheel. Hij beschrijft kleine en grote dilemma’s in de samenleving. Het schrijven helpt hem zijn gedachten te ordenen en dient ook het hogere doel – zich ontwikkelen als begenadigd schrijver. Zijn schrijfsels lezen vooralsnog als een dagboek.
Zoon Karel jr. is al enkele jaren werkzaam in het bedrijf en zal het in de toekomst overnemen. De voor- bereidingen van de bedrijfsoverdracht zijn reeds in gang gezet, maar vader en zoon hebben geen haast. Het bedrijf is financieel gezond en de zaken gaan goed, maar Karel loopt helaas tegen een praktisch en groeiend probleem aan: hij kan niet voldoende technisch goedgeschoolde medewerkers vinden. Hij beseft dat dit probleem niet alleen zijn onderneming raakt, maar dat het een breed maatschappelijk vraagstuk betreft. Om de toekomst van zijn onderneming en dus ook de toekomst van zijn zoon in het bedrijf te kunnen borgen, besluit hij werk te maken van het issue. Karel brengt allereerst diverse potentiële partners in kaart en komt – voor hemzelf erg verrassend – uit bij de bibliotheek.
Op de eerste werkdag van een nieuw jaar maak ik graag de balans op en kijk ik vooruit. Wat ga ik dit jaar doen met mijn onderneming? Wat zijn mijn belangrijkste doelen? Het gaat goed met ons bedrijf, maar de vraag is vele malen groter dan we aankunnen en daarover maak ik me zorgen. Waarom kunnen we geen technisch goedgeschoolde mensen vinden? Het is toch te gek voor woorden dat ik op een team van 20 mensen maar liefst 5 openstaande vacatures heb, die dringend moeten worden ingevuld. En daarmee laat ik de hoop eigenlijk al varen dat ik 8 (!) nieuwe medewerkers kan vinden. Onlangs raakten we zelfs een medewerker kwijt die zwichtte voor een flinke welkomstpremie, in het vooruitzicht gesteld door een ‘concullega’. Het gebeurde gewoon onder onze ogen! Niet bepaald mijn manier van zakendoen en samenwerken, maar de nood is dus duidelijk niet alleen bij ons hoog. Ook binnen het bedrijvennetwerk op Industrieterrein Broekwijk hoor ik vergelijkbare verhalen; het is niet alleen in de techniek lastig om aan personeel te komen. De vraag is hoe we dit oplossen? De groei stagneert en daardoor dreigt zwaar weer, ook voor mijn gezonde bedrijf!
Eerlijk is eerlijk, dit probleem komt niet uit de lucht vallen. Na een wereldwijde economische crisis klommen ‘we’ in 2017 uit het dal en al snel was er een ommekeer. Van 700.000 werkzoekenden in 2014 naar minder dan 400.000 in 2017. Te weinig mensen voor de vele nieuwe banen. Vooral de techniek kampt al heel veel jaren met een enorme krapte. Schreef men in 20172 niet dat er in 12 jaar zo’n 120.000 vacatures in de techniek moesten worden ingevuld? In 2008 ging al een Taskforce Technologie Onderwijs en Arbeidsmarkt (TTOA3) van start.
“De vraag is hoe we dit oplossen? De groei stagneert en daardoor dreigt zwaar weer, ook voor mijn gezonde bedrijf!”
De inkt van het rapport was nog niet opgedroogd of de financiële markten stortten in. Er werd dapper doorgezet en we zijn 15 jaar verder, maar ik zie nog onvoldoende resultaat van deze aanjagers.

Tijd voor actie. Dat er landelijk allerlei initiatieven zijn om jongeren enthousiast te maken voor techniek is mooi. Maar ik vind dat ik als ondernemer in deze sector óók iets moet doen. Afwachten is geen optie.
Het was een drukke start van het nieuwe jaar. De afgelopen weken dienden zich enkele nieuwe opdrachtgevers aan en ik ben zowaar vergevorderd met een sollicitant. Nog 4 (eigenlijk 7) vacatures te gaan… Gelukkig kan ik de dagelijkse operatie steeds meer overlaten aan junior, zodat ik mijn voornemen om in actie te komen waar kon maken. Het was lastig om ‘zomaar’ ergens te beginnen. Daarom stelde ik een short list op van organisaties met wie ik mogelijk in gesprek kan gaan:

  • Broekwijk College, een scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo
  • High Tech Campus in Langmeren
  • University of Technology Langmeren (TU/L)
  • gemeente Broekwijk (of provincie?)
  • Kon. Metaalunie, district ‘Langmeren’
  • bedrijvennetwerk Industrieterrein Broekwijk
Ik heb alle partijen inmiddels benaderd. Het komt erop neer dat geen van hen ‘past’. ‘Geen tijd / we worden al overvraagd’ (Broekwijk College en TU/L), ‘We hebben c.q. werken zelf al aan een plan van aanpak’ (High Tech Campus en Metaalunie) tot
nog geen respons (gemeente en bedrijvennetwerk). De moed zonk me al bijna in de schoenen…. Waarom geen positieve reactie op iemand die de schouders wil zetten onder een oplossing voor dit probleem? Ik vind het toch wel opmerkelijk dat men niet eens het gesprek met me wil aangaan! Tóch leverde mijn rondvraag en zoektocht gelukkig iets interessants op.

Het Broekwijk College attenteerde me namelijk op het DigiTechniLab van BroekWijzer . Kende ik niet, maar BroekWijzer blijkt sinds afgelopen zomer de nieuwe naam van Bibliotheek Broekwijk, dat sindsdien in één pand is gevestigd én samenwerkt met het theater, de sociale werkvoorziening en het ROC (dat op de bovenste etage een dependance heeft). Iedere vrijdagmiddag en zaterdagmiddag – op andere momenten op afspraak, voor scholen en bedrijven – is het DigiTechniLab vrij toegankelijk voor iedereen die wil experimenteren met techniek, science, maakonderwijs en nieuwe media. Een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met techniek. Soms zou ik willen dat ik nog jong was.. in mijn tijd leerden we vooral uit boeken, praktijk- en maakonderwijs bestond nog niet!
De bibliotheek… ik was ooit lid, maar ben er al jaren niet meer geweest. Mijn boekenkast is vol, ik heb duizenden digitale boeken en via mijn VR-bril krijg ik alle info aangereikt die ik interessant en relevant vind. Waarvoor heb ik een bibliotheek nodig??

Het DigiTechniLab bracht me weer eens naar de bieb en eerlijk is eerlijk: wat was dát een openbaring! Bij binnenkomst werd mijn profiel meteen verbonden met het biebsysteem4. Een hologram van een avatar heette me welkom en stelde zich voor als Mieke, gastvrouw van BroekWijzer. Ze wees me op de robot die naar me toe rolde en op een interactief scherm toonde wat er op dat moment te doen was – en dat was véél. Er staan grote multimediatafels, een drone bracht boeken van de ene naar de andere ruimte en een groep leerlingen volgde een les terwijl ze hololenzen droegen. Ook was een groepje kinderen druk bezig met het uitwerken van een prototype van een product dat ze zelf ontwierpen. Ze mochten gebruikmaken van allerlei apparatuur,
zoals een 3D-printer en een lasersnijder. In een andere ruimte waren enkele mensen bezig met het inrichten van een expositie. Ik kwam echt ogen tekort. Wát een leuke omgeving!

De bibliotheek richt zich op een veel bredere opdracht dan voorheen, zo vertelde directeur Aida Azouzi me even later. Aardige, intelligente vrouw! BroekWijzer biedt een leeromgeving waar mensen zich op allerlei vaardigheden kunnen ontwikkelen. Maar bovenal is BroekWijzer een spin in het web als het gaat om samenwerkingen tussen maatschappelijke partners. En daarmee triggerde ze me. Ik vertelde haar over mijn vraagstuk en we maakten een afspraak om daar eens verder over te praten. Aida gaf aan dat ze daarvoor ook een van de community librarians uit haar team zal uitnodigen. Ben benieuwd wat een community librarian is en of ik opnieuw zo word verrast als vandaag.
Gisteren vond mijn gesprek plaats met Aida Azouzi, directeur van BroekWijzer. Ook Valerie nam deel aan het gesprek. Ze is als community librarian verbonden aan de bibliotheek. Ik had géén idee wat dat inhoudt, dus vroeg ik haar om een toelichting. Een jaar of vijf geleden volgde Valerie een opleiding tot community librarian en aan de hand van haar verhaal werd duidelijker wat ze doet. Én waar de bibliotheek anno 2023 voor staat. Want ze wist het beeld dat ik al decennia van de bieb heb in een paar minuten compléét te veranderen. Ze vertelde onder andere:

‘In onze bibliotheek draait alles om het versterken van de lokale gemeenschap. Dat doen we door het organiseren van uitwisseling van kennis en informatie, met inzet van onze contacten in het netwerk en allerlei tools. Onze collectie is er daar één van. We haken aan op actuele onderwerpen in de samenleving, nemen actief deel aan de samenleving en geven die mede vorm. Er zijn allerlei vraagstukken waar we ons mee bezighouden.
Zo willen we ook de ‘bubbel’ waarin veel mensen tegenwoordig zitten, vergroten, en ze betrekken bij hetgeen we doen. Mijn collega’s noemen me dan ook wel eens ‘bubbelvergroter’! Minder chique dan de term ‘community librarian’, maar het omschrijft eigenlijk wel mooi wat we doen. We werken samen met maatschappelijke partners en met actieve Broekwijkers, die zich vrijwillig inzetten5.’

Aida vulde aan:

‘Als bibliotheek zijn wij de afgelopen jaren stap voor stap getransformeerd naar een community library. We maken nadrukkelijk deel uit van een lokaal en regionaal netwerk van maatschappelijke organisaties, waarin we in diverse samenstellingen samenwerken op uiteenlopende thema’s. Zo is het versterken van taalvaardigheid en mediawijsheid nog altijd een belangrijke taak voor de bibliotheek, maar om daarin onze doelen te bereiken, werken we veel meer dan vroeger samen met bijvoorbeeld welzijnswerk, de gemeente en ook met actieve burgers. Wij fungeren als een spin in het web als het gaat om het initiëren van samenwerkingen tussen maatschappelijke partners en worden ook steeds beter gevonden door externe partijen.
Om onze ambities waar te maken, volgden Valerie en nog een medewerker de post-hbo-opleiding Community Librarian. Ze waren studenten ‘van het eerste uur’ en dat heeft ervoor gezorgd dat we als organisatie de afgelopen jaren grote stappen hebben gemaakt. Met de samensmelting tot BroekWijzer als recent en bijzonder resultaat.’
Valerie noemde het DigiTechniLab als voorbeeld. Als ‘regisseurs’ brengen Valerie en haar collega’s bedrijven en mensen samen, die op basis van vrijwilligheid een bijdrage leveren aan het DigiTechniLab. ‘Kennismakers en meemakers’ noemt Valerie hen. Een ICT-er, een app developer, een technisch tekenaar, een biotechnicus, een gamedesigner: het technische beroepenveld is doorgaans erg breed vertegenwoordigd in het DigiTechniLab.

Ik werd erg enthousiast van het verhaal! Ik denk dat het DigiTechniLab een perfecte manier is om de Broekwijker jeugd te interesseren voor een opleiding in de techniek. Ik heb Valerie en Aida aangeboden om te kijken of ik iets kan betekenen voor het
DigiTechniLab. Het zal ons bedrijf heus niet meteen nieuwe medewerkers opleveren, maar niets doen vind ik geen optie.

Sowieso ben ik vandaag flink wat wijzer geworden. Ik ben vooral verrast dat mij al die tijd is ontgaan dat er zo’n actieve en ambitieuze organisatie om de hoek zit. Daar wijs ik graag ook andere ondernemers op het industrieterrein op. Agendapuntje voor onze volgende netwerkborrrel. Misschien organiseren bij BroekWijzer? Maar, laat ik me niet weer teveel op de hals halen.. Focus op je prioriteiten, Karel!
Smalend keek junior me aan. ‘De bieb? Wat kunnen we daar nu mee? En ga jij daar als vrijwilliger aan de slag?! Daar heb je toch helemaal geen tijd voor, we komen nu al handen tekort. Zoiets kost alleen maar tijd en het levert ons niets op.’

Ik legde hem zojuist mijn verhaal en besluit voor. Het gesprek met Aida en Valerie heeft iets in beweging gebracht. De gedachte om door samenwerking met andere partijen in Broekwijk een verandering teweeg te brengen, spreekt me aan. Ik geloof daar wel in. Een actieve rol in de politiek heeft me nooit aangetrokken; ik ben teveel een doener in plaats van een denker en een prater. Dit past wel bij me. Ik ga me daarom inzetten voor het DigiTechniLab,
door binnen mijn zakelijke netwerk meer partners te vinden. Junior vindt het maar niks. Hij bekijkt het vraagstuk te eenzijdig, vind ik. Een oplossing voor ons personeelstekort is niet eenvoudig te vinden, maar ik bekijk het vanuit een breder, maatschappelijk perspectief. Ik heb junior daarom uitgenodigd om aanstaande vrijdagmiddag met me mee te gaan. Zeker weten dat hij bijdraait als hij ziet hoe interessant het DigiTechniLab is. En dan ook snapt dat ik dus niet als vrijwilliger bij de bieb ga werken; het steekt iets anders in elkaar…! Ik verbind me niet aan de bieb en zal er niet op vaste uren en tijden zijn, maar ik wil wél mijn kennis en netwerk inzetten voor het DigiTechniLab.
Directeur Aida Azouzi zou me wegwijs maken, maar ze bleek onverwachts verhinderd. In haar plaats werd ik ontvangen door Esther. Een vriendelijke dame die, zoals ze me later vertelde, al bijna 35 jaar (!) bij de bibliotheek werkzaam is6. Ze begroette me hartelijk met de woorden ‘Daar is onze nieuwe vrijwilliger!’ en duwde me een formulier in handen. Het bleek een vrijwilligersovereenkomst te zijn.

Ik heb me echter niet als vrijwilliger aangemeld bij de bibliotheek. Ik heb specifieke redenen om samen te werken mét de bibliotheek en doe dat niet ten faveure van de bibliotheek.
Mijn inzet is vrijwillig, maar in alle eerlijkheid ook niet helemaal vrijwillig. Ik heb immers een zakelijk belang bij wat ik doe. Dus om mezelf nu vrijwilliger van de bibliotheek te noemen? |k heb het formulier daarom niet ondertekend… Ik zal er Valerie over contacten; zij heeft immers verteld over ‘meemakers en kennismakers’. Ben benieuwd naar haar toelichting, want ieders intenties zijn uiteraard goed!
De tamtam gaat snel; ik ontving al mail van bibliotheekdirecteur Aida Azouzi én kreeg een telefoontje van community librarian Valerie. Valerie bood haar excuses aan voor het rommelige welkom en legde uit dat haar collega Esther niet volledig was geïnformeerd.
Van: Aida Azouzi
Onderwerp: samenwerking DigiTechniLab
Datum: 20 March 2023 at 09:21:45 GMT+2


Geachte heer Smit,

Hartelijk dank voor het feit dat u zich wilt inzetten voor het DigiTechniLab bij BroekWijzer. Afgelopen vrijdag verzocht mijn collega Esther u om een vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen. De reden daarvoor is als volgt. BroekWijzer is een professionele organisatie, waar professionele betaalde en professionele niet-betaalde krachten samenwerken. Wij nemen mensen die zich vrijwillig inzetten daarom heel serieus; ze zijn erg belangrijk voor de bibliotheek en voor de Broekwijker gemeenschap. Vandaar dat we onze vrijwilligers een overeenkomst voorleggen. In uw geval zal er geen sprake zijn van een structurele samenwerking op basis van een vastgesteld aantal uren per periode. U wilt uw expertise inzetten voor het DigiTechniLab, omdat u via het lab de jeugd wilt enthousiasmeren voor een beroep in de technische sector. Als bibliotheek bieden we u daarbij onze ondersteuning aan.

Dat u geen vrijwilligersovereenkomst heeft ondertekend, is gezien de aard van onze samenwerking niet meer dan logisch. Wel is het binnen BroekWijzer gebruikelijk om van ieder die betrokken is bij projecten met minderjarigen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen. Hierover neemt mijn collega Valerie nog contact met u op.

Daarnaast stel ik voor om een projectplan op te stellen, waarin de gezamenlijke doelen worden vastgelegd en de wijze waarop we deze willen bereiken. Graag plan ik hiervoor een overlegmoment met u. In dat overleg neem ik graag tevens de mogelijkheden voor samenwerking met andere partijen met u door. Wist u bijvoorbeeld al dat BroekWijzer haar locatie deelt met de sociale werkvoorziening en ook met het ROC, dat op de bovenste etage een dependance heeft? De lijntjes zijn daardoor letterlijk kort, onze samenwerking met beide organisaties is prettig en intensief. Ook met de basisscholen en het voortgezet onderwijs werken wij nauw samen.

Graag zie ik uw reactie tegemoet. We kijken uit naar een plezierige samenwerking!

Met vriendelijke groet,
Aida Azouzi
Directeur BroekWijzer
De afgelopen weken is er veel werk verzet. Nadat directeur Aida Azouzi me per mail uitnodigde voor overleg, heb ik de tanden gezet in een projectplan. Dat was voor beide partijen zinvol, omdat daarmee duidelijke doelstellingen zijn vastgelegd en we elkaar kunnen houden aan gemaakte afspraken. Het projectplan staat als een huis; we kunnen aan de slag. De eerste stap die we gaan zetten, is overleg met het ROC. Graag gaan we op structurele basis samenwerken met het ROC, om leerlingen in contact te brengen met technische bedrijven in Broekwijk en omgeving. Ik heb er zin in!

Eén van de onderdelen van het projectplan is een pr-boost. We willen het DigiTechniLab bij veel meer mensen onder de aandacht brengen. Ook daarvoor heb ik al actie ondernomen: volgende week heb ik een gesprek met BroekwijkOnline.nl. Daar heb ik prima contacten mee, dus een mooi artikel zit er vast wel in.

BroekWijzer wilde dat ik een VOG overlegde, zoals alle medewerkers en vrijwilligers dat doen. Ook dat is deze week geregeld. Uit dit soort dingen maak ik op dat BroekWijzer een professionele organisatie is die de zaken goed op orde heeft. Ik ben blij dat onze wegen elkaar hebben gekruisd!
Het jaar nadert alweer bijna het einde… Aan het begin van dit jaar had ik niet kunnen denken dat ik me nu bijna een volle dag in de week bezig zou houden met het DigiTechniLab. De samenwerking met BroekWijzer en ook met het ROC verloopt prettig en het lijkt alsof het al zijn vruchten afwerpt. In mijn netwerk heb ik enkele bedrijven bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan het lab. Binnenkort staan er zelfs twee bedrijfsbezoeken gepland op Industrieterrein Broekwijk, gekoppeld aan de ‘Makers on Tour’* die BroekWijzer gaat inzetten. Leerlingen gaan vooraf klassikaal aan de slag met ‘design thinking’ en het uitwerken van oplossingen die ze vervolgens tijdens de bedrijfsbezoeken gaan pitchen. Ontzettend leuk en leerzaam! BroekwijkOnline.nl heeft al aandacht besteed aan de samenwerking en heeft bovendien een webpagina geopend waar bedrijven in de regio en studenten elkaar kunnen gaan vinden. En: wij hebben al twee ROC-leerlingen in een leerwerktraject op ons bedrijf rondlopen!

*Makers on Tour is in 2018 ontwikkeld door Cubiss Brabant, als onderdeel van het provinciale programma Taal- en Mediavaardigheden. Meer weten? Neem contact op met projectleider Ingrid de Jong: i.dejong@cubiss.nl

Karel jr. heeft zijn mening gelukkig volledig bijgesteld. Dat ik alle ruimte kreeg om een projectplan op te stellen en mijn tijd in te delen hielp wel; hij zag dat ik niet elke week per sé richting DigiTechniLab hoefde.
Dat er twee ROC-leerlingen in ons bedrijf aan de slag zijn, trok hem definitief over de streep. Hij heeft er zichtbaar plezier in om ze de kneepjes van ons vak bij te brengen. Hij snapt nu waarom ik in de bibliotheek een goede partner zag voor mijn plannen. De bieb van ‘vroeger’ is niet meer de bieb van nu. Het is een community library geworden, die midden in de samenleving staat en als geen ander partijen met elkaar weet te verbinden.

Er gebeurt ook gewoon veel leuks in de bibliotheek, heb ik ondervonden. En dat is dan weer pure winst, want zonder mijn plannen zou ik de bieb nooit hebben herontdekt. Dat kreeg overigens een vervolg: mijn vrouw Anneloes is sinds afgelopen zomer actief als vrijwilligster. Door mijn verhalen was ze

nieuwsgierig naar die ‘nieuwe bieb’ en zo ging ze eens mee naar het DigiTechniLab. Leuk om haar te laten zien wat het inhoudt. Techniek is voor haar toch altijd ‘ver-van-het-bed’ gebleven en dat vond ik toch wel jammer. Anneloes raakte in gesprek met vrijwilligerscoördinator Monique (zie de longread ‘Vrijwilliger en beroepskracht samen in the spotlight’, 2016) en ze werd enthousiast door alle verhalen. Inmiddels brengt ze elke week boeken naar oudere mensen in Broekwijk die de voorkeur geven aan drukwerk boven digitale boeken. Bovendien overweegt ze om als taalvrijwilliger te starten bij het Taalhuis. Op dit moment is er echter een ‘stop’ op taalvrijwilligers, omdat het Taalhuis enkele betaalde mensen gaat aannemen. Als je het mij vraagt, hoeft dat niet tot een stop op vrijwilligers te leiden. Betaald of onbetaald: als mensen zich samen inzetten voor een bepaald doel, is iedere professional welkom. Dat heb ik zelf ook ervaren in mijn samenwerking bij het DigiTechniLab. Ik heb er toevallig gisteren een appje over gestuurd aan Valerie, want ik ben wel benieuwd naar de beweegredenen en ga er graag eens over in gesprek met BroekWijzer. Wellicht brengt mijn frisse blik ze op andere gedachten ;)
Dankzij Anneloes’ werk ontdek ik ook weer een andere kant van de bibliotheek. Ze vindt het samenwerken ontzettend leuk en voelt zich erg gewaardeerd. De samenwerking tussen Anneloes en BroekWijzer verloopt prettig en dat is voor een belangrijk deel te danken aan vrijwilligerscoördinator Monique. Zij zorgt ervoor dat praktische zaken goed zijn geregeld en staat open voor nieuwe ideeën. Anneloes heeft het erg naar haar zin bij de bieb en hoopt dus ook als taalvrijwilliger te kunnen starten. En zelfs junior heeft zijn mening dus helemaal bijgesteld. Wie had dat enkele maanden geleden kunnen bedenken?
En.. wat ik nog niet aan Anneloes en junior heb verteld: binnenkort start ik bij BroekWijzer met de cursus ‘Stof tot schrijven’. Want het wordt tijd dat ik écht aan de slag ga met mijn boek en dat van mijn bucketlist kan schrappen. Geweldig toch?

Bronnen
Colofon
Dit longread is uitgebracht door Bieb Lab Brabant, een project van Cubiss dat wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant.  
Tilburg, juni 2018
Redactie: Lonneke Jans, Frederik Theuwis, David Bul, Hans Klink, Marie-Louise Luycks
Tekst: Judith Leijtens-Staps
Illustraties: Studio Droombeeld
Ontwerp en realisatie: Schwung


Over Cubiss
Cubiss adviseert en ondersteunt organisaties, overheden en samenwerkingsinitiatieven die zich bezighouden met vraagstukken rond lezen, leren en informeren. In opdracht van en met steun van de provincie Noord-Brabant wil Cubiss middels het project Bieb Lab Brabant innovatie door de bibliotheken in Noord-Brabant stimuleren en versnellen. Zodat bibliotheken hun rol in de (lokale) samenleving kunnen versterken en (beter) kunnen anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.
Middels longreads wil Bieb Lab Brabant haar expertise delen en bijdragen danwel richting geven aan beleidsvorming door bibliotheken. Eerder gepubliceerde longreads:

‘Vrijwilliger en beroepskracht samen ‘in the spotlight’

‘De bibliotheek met een toekomst. Een queeste’

‘Community Librarians, de Nederlandse praktijk’

Meer weten of nader van gedachten wisselen over het samenspel van vrijwillige en betaalde inzet in en om de community library? Neem contact op met Cubiss, Lonneke Jans: l.jans@cubiss.nl of David Bul: d.bul@cubiss.nl

Op dinsdag 11 september organiseert Cubiss in samenwerking met Probiblio en Rijnbrink de landelijke dag ‘(On)begrensd Vrijwillig’. Stuur een mail aan l.jans@cubiss.nl voor meer info en aanmelden.

De in deze uitgave opgenomen informatie zijn door de redactie met uiterste zorgvuldigheid behandeld. Voor informatie, die onvolledig of onjuist mocht zijn opgenomen, kan de redactie in generlei opzicht verantwoordelijkheid op zich nemen. Enige gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen berust op toeval. Voor eventuele verbeteringen houden we ons aanbevolen.